Bożena Józefów-Czerwińska

Etnograf, archeolog, kierownik Zakładu Antropologii na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Studia na Uniwersytecie Wrocławskim; grant PhD na Uniwersytecie Gent w Belgii. Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Educare. Prowadzi badania nad procesami przemian kulturowo-społecznych oraz recepcji wiedzy kulturowej, a w szczególności wierzeń, kosmowizji, duchowości i obrzędowości.

Zobacz książkę:

Zabobonem nazwano… >>