Ewa Elżbieta Głębicka

dr hab., profesor nadzwyczajny, kierownik Pracowni Dokumentacji
Literatury Współczesnej IBL PAN. Autorka leksykonu Grupy literackie w Polsce 1945-
1989 (2000) i kilkuset haseł w słownikach współczesnych pisarzy polskich, m.in.
ostatnio w słowniku Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Od
wielu lat zajmuje się życiem i twórczością Marii Dąbrowskiej. Opublikowała jej
korespondencję z mężem pt. Ich noce i dnie (2005), krytyczne wydanie powieści
Noce i dnie (2013), przygotowała do druku listy Maria Dąbrowska – Stanisław
Stempowski, pracuje nad edycją korespondencji pisarki z Anną Kowalską.