Jan Olaszek

Historyk, doktor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN i Biura Badań Historycznych IPN, wiceprzewodniczący zarządu Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności”, członek zespołu Laboratorium Więzi.

Autor książek „Nieliczni ekstremiści”. Podziemna Solidarność w propagandzie stanu wojennego (2010), Rewolucja powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976-1989 (2015), Przeciw PRL. Szkice z dziejów opozycji demokratycznej (2017), Jan Walc. Biografia opozycjonisty (2018) i Podziemne dziennikarstwo. Funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej „Solidarności” w Warszawie w latach 1981-1989 (2018). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Kerstenów i Instytutu Badań Europy Wschodniej przy Uniwersytecie w Bremie, laureat konkursu Europejskiego Centrum Solidarności na najlepszą pracę magisterską.

Za Rewolucję powielaczy w 2016 r. otrzymał Nagrodę Historyczną „Polityki” oraz nominacje do nagród: im. Oskara Haleckiego, im. Jerzego Giedroycia i im. Prof. Tomasza Strzembosza.