Witold Repetowicz

Niezależny dziennikarz, ekspert ds. międzynarodowych,
współpracownik Geopolitical Inteligence Services oraz Defence24.pl, prawnik. Autor licznych
reportaży z podróży na Bliski Wschód i do Afryki. Szczególnie zainteresowany problemami
wojen i konfliktów etnicznych oraz religijnych, a także terroryzmu. Od czasu wybuchu
„Arabskiej Wiosny” wielokrotnie przebywał w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej,
w tym w Iraku i Syrii.

Zobacz książkę: 

Nazywam się Kurdystan >>