Władysław Duczko

Archeolog, wieloletni wykładowca uniwersytetu w Uppsali, profesor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Specjalizuje się w archeologii i historii Europy pierwszego tysiąclecia n.e., ze szczególnym uwzględnieniem Skandynawii i Europy Wschodniej okresu wikingów. Przez wiele lat prowadził wykopaliska w politycznym i religijnym ośrodku wczesnych Szwedów w Starej Uppsali. Jest też zaangażowany w projekty badawcze dotyczące dziejów państw europejskich, w tym państwa pierwszych Piastów. Autor licznych publikacji, m.in. klasycznej już Viking Rus. Studies on the presence of Scandinavians in Eastern Europe, Leiden-Boston, 2004 (wyd. pol. Ruś Wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej, Warszawa 2007).